„CZUWANIE Z BŁ. KS. J. STANKIEM”

„CZUWANIE Z BŁ. KS. J. STANKIEM”

„Nie lękajcie się, bo jednak wasze będzie zwycięstwo ..." bł. ks. Józef Stanek

Śpiew i modlitwa, czytanie tekstów i zdjęcia wypełniły „Czuwanie z bł. ks. Józefem Stankiem” przygotowane przez parafialną scholę, które miało miejsce 23 czerwca o godz. 20.00 w naszej kaplicy letniej.

W ten niedzielny ciepły  wieczór, przy zachodzącym już słońcu w kaplicy zgromadziła się grupa wiernych. Spotkanie rozpoczęły słowa ks. Proboszcza. Potem muzyką, słowem i cichą modlitwą wspominano historię życia naszego błogosławionego, młodzież czytała teksty, a schola śpiewała. To szczególny czas dla naszej wspólnoty, bo w tym roku obchodzimy 25-tą  rocznicę beatyfikacji bł. ks. J. Stanka i 80 – tą rocznicę jego śmierci. Na zakończenie czuwania pomodlono się za wstawiennictwem bł. ks. J. Stanka i  odśpiewano Apel Jasnogórski.

Pragniemy cieszyć się z tego, że mamy błogosławionego rodaka, że tu się urodził i wychował. Cieszymy się i radujemy w sercach, ufając, że razem z nami świętuje nasz Błogosławiony patrząc na nas z okien nieba. Prowadź nas bł. ks. Józefie Stanku!

Dziękujemy naszej scholii, w której podczas czuwania śpiewały: Hasaj Amelia, Hatała Martyna, Kowalczyk Alicja, Kukulak Anna, Młynarczyk Magdalena, Obrzud Natalia, Sołtys Zuzanna, Wiąckowska Aleksandra i Wiąckowski Grzegorz. Dziękujemy osobom czytającym teksty: Madeja Oliwia, Nowak Izabela, Szyszka Wiktoria, Szczechowicz Joanna i Wiąckowska Aleksandra. Dziękujemy Karolowi Wójtowicz za pomoc przy obsłudze nagłośnienia, a ks. Dariuszowi i paniom Cieślik Magdalenie i Kowalczyk Barbarze za organizację tego spotkania.