Pogrzeb

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we mszy świętej pogrzebowej (przez przyjęcie komunii świętej) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Także po pogrzebie należy zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu: we mszy świętej w 30. dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w listopadowych wypominkach i mszy gregoriańskiej.

Formalności związane z pogrzebem załatwiane są w kancelarii parafialnej dopiero po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze zarządu cmentarza.

Zgłaszając pogrzeb, należy przedstawić następujące dokumenty: akt zgonu z USC, informację o przyjęciu sakramentów świętych, (dokument od kapelana szpitala lub od duszpasterza parafii o udzielonych przed śmiercią sakramentach w domu rodzinnym zmarłego), a jeśli zmarły zamieszkiwał poza terenem tutejszej parafii pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego proboszcza.

Prawo do pogrzebu katolickiego mają wierni żyjący według wiary Chrystusowej. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.