Łapsze Niżne na starej fotografii

Zamieszczamy tu zdjęcia  naszej miejscowości, kościoła i parafii na starych fotografiach. Jeśli ktoś posiada takie zdjęcia i może je udostępnić prosimy o kontakt.

Poniższe skany zdjęć pochodzą z książki: "Z dziejów Łapsz : 700-lecie przybycia Zakonu Bożogrobców na Zamagurze Spiskie"  pod red. Juliana Kowalczyka, 2013