Sakrament Małżeństwa

  • Narzeczeni zgłaszają zamiar zawarcia związku małżeńskiego nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zgłoszenia dokonują w kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego, również wtedy, gdy nie zamierzają zawierać ślubu na terenie którejkolwiek z tych parafii.
  • Przy zgłoszeniu się do kancelarii, narzeczeni powinni mieć ze sobą: dowód osobisty, aktualne świadectwo chrztu (nie starsze, niż sprzed 6 miesięcy), świadectwo bierzmowania (jeśli brak jest o nim adnotacji w metryce chrztu), świadectwo religii z ostatniej klasy, a w przypadku wdów i wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka.
  • Przygotowanie duchowe do sakramentu małżeństwa obejmuje: dwukrotną spowiedź (zaraz po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem), udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich, udział w dniu skupienia dla narzeczonych (III Niedziela miesiąca w kościele św. Jadwigi o godz. 15.00) oraz indywidualne spotkania w parafialnej poradni rodzinnej.
  • W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii wraz ze świadkami, w celu spisania aktu ślubu. Przedstawiają indeksy odbytych konferencji i spotkań oraz drugiej spowiedzi przedślubnej, a także zaświadczenie z USC stwierdzający zawarty już związek lub zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (tzw. ślub konkordatowy).