Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „W Sercu Maryi”

Wspólnota jest miejscem spotkania Boga i  człowieka miejscem obcowania ze Słowem, miejscem wspólnego budowania wiary, wspólnego wzrostu. Wszystkie posługi i dzieła podejmowane przez wspólnotę mają jeden cel

- głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie  ku chwale Bożego Majestatu!

Spotkania wspólnoty odbywają się w  następującym porządku:

- pierwszy czwartek miesiąca - Eucharystia wspólnotowa - 19:00.

- trzeci czwartek - Adoracja Najświętszego Sakramentu - bezpośrednio po Eucharystii o 18:00. Od 19:00 Adorację prowadzi Wspólnota. W ostatnie czwartki miesiąca odbywa się Wieczór Chwały dla Pana - w  Kościele parafialnym po mszy świętej wieczornej.

- pozostałe czwartki - otwarte spotkania w  salce na plebanii o godzinie 19:00.

Celem spotkania jest oddanie chwały Bogu, uwielbienie Boga, modlitwa, rozważanie Pisma Świętego. Centrum spotkania jest Jezus Chrystus.

Dzielimy się doświadczeniem obecności Boga w naszym życiu. Wspólnie budujemy swoją wiarę. Jeśli pragniesz zrobić krok w  kierunku bliższego poznania Jezusa zapraszamy na nasze otwarte spotkania - w  Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy braćmi:)

Wspólnota prowadzi też modlitwy wstawiennicze. W intencjach nadesłanych do nas drogą elektroniczną oraz wrzuconych do skrzynki intencji znajdującej się przy wejściu do naszego kościoła parafialnego - modlimy się w czasie każdego spotkania. Istnieje także możliwość modlitwy wstawienniczej nad osobą - po wcześniejszym ustaleniu spotkania.

Opiekunem Wspólnoty jest ks. proboszcz Mariusz Skotnicki i wszystkie działania Wspólnoty są przez niego zaakceptowane i nadzorowane.

Zapraszamy na naszą stronę:

https://www.facebook.com/wSERCUMARYI/