Parafialne Koło Caritas

Caritas to charytatywna organizacja katolicka mająca swoje placówki na całym świecie. Oddział polski powstał w 1926 roku i pieczę nad nim sprawuje Konferencja Episkopatu Polski. Zgodnie z założeniami placówki działają przy szkołach, środowiskach lokalnych, parafiach. Praca osób chętnych opiera się na działaniach zespołowych, a zadania przydzielane są wedle bieżącego zapotrzebowania. Do stałych zadań należą:

  • organizowanie akcji charytatywnych,
  • aktywne pomoc w zbieraniu surowców wtórnych w miejscu nauki, pracy,
  • prowadzenie gazetki ściennej np. w szkołach,
  • prowadzenie kroniki oraz sprawozdania z działalności na stronie internetowej szkoły.

Jedną z placówek dostarczającą pomoc potrzebującym jest Koło Caritas w Łapszach Niżnych. Opiekunem koła jest pani Barbara Kowalczyk koordynująca pracę ok. 35 członków. Koło Łapszańskie Caritas oprócz zadań wymienionych w regulaminie czynnie organizuje i uczestniczy w akcjach typu:

  • "Pola nadziei" (rozprowadzanie oraz sadzenie żonkili),
  • "Szlachetna Paczka" (ogólnopolska zbiórka świąteczna dla potrzebujących).