Szkolne Koło Caritas

Caritas to charytatywna organizacja katolicka mająca swoje placówki na całym świecie. Oddział polski powstał w 1926 roku i pieczę nad nim sprawuje Konferencja Episkopatu Polski. Zgodnie z założeniami placówki działają przy szkołach, środowiskach lokalnych i parafiach. Praca osób chętnych opiera się na działaniach zespołowych, a zadania przydzielane są wedle bieżącego zapotrzebowania. Do stałych zadań należą:

 • organizowanie akcji charytatywnych,
 • aktywne pomoc w zbieraniu surowców wtórnych w miejscu nauki, pracy,
 • prowadzenie gazetki ściennej np. w szkołach,
 • prowadzenie kroniki oraz sprawozdania z działalności na stronie internetowej szkoły.

Jedną z placówek organizującą pomoc potrzebującym jest Szkolne Koło Caritas ( SKC ) w Łapszach Niżnych działające przy Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych od roku 2008. Opiekunem koła jest nauczyciel Barbara Kowalczyk koordynująca pracę uczniów działających w kole. SKC oprócz zadań wymienionych w regulaminie czynnie organizuje i uczestniczy w akcjach typu:

 • organizacja „Pól Nadziei” i „Paczki na Wschód”
 •  kwesta na Dzień Papieski,
 •  współorganizacja Orszaku Trzech Króli w parafii
 • przygotowanie kartek świątecznych w akcji „Świąteczna Akcja charytatywna dla chorych dzieci naszej gminy”
 •  udział naszych uczniów-wolontariuszy w „Zimowym Janosiku”
 • pomoc w organizacji Misterium Męki Pańskiej w  Łapszach Niżnych
 • udział w akcji „Adopcja na odległość”
 • zbiórka nakrętek, telefonów komórkowych, okularów i  znaczków pocztowych
 • prowadzenie gazetki szkolnej kroniki szkolnej i  grupy SKC na fb
 • Zapraszamy osoby chętne do wspólnego działania:)