Skład Rady Parafialnej

Członkowie Rady Parafialnej parafii św. Kwiryna w Łapszach Niżnych

Kadencja 2023-2026

Osoby z wyboru Parafian:

REJON  I

1. Kowalska Krystyna

2. Tworek Zofia   

REJON   II

3. Kowalczyk Julian

4. Nowak Józef 

REJON    III

5.  Bandyk Zofia  

6. Wojtas Ludmiła 

 REJON   IV

7. Kowalczyk Jan  

8. Tkaczyk Stanisław

REJON  V

9. Bogacki Zbigniew

10. Nowobilski Mirosław  

REJON   VI

11. Horoba Henryk

12. Kozub Józef 

Osoby z powołania księdza Proboszcza:

1. Celuszak Władysław

2. Dudziak Elżbieta

3. Dziadkowiec Jan

4.  Dziuban Paweł

5. Hatała Edward

6. Kowalczyk Barbara  

7. Majerczak Janusz

8. Wojtas Mariusz       

przewodniczący Rady Parafialnej - Tkaczyk Stanisław

z-ca przewodniczącego Rady Parafialnej -  Wojtas Mariusz