Kalwaria Spiska

Początki naszej Kalwarii sięgają jesieni 2006 r. Wtedy to, w listopadzie, dzięki zapaleńcom proboszczowi ks. Mariuszowi Skotnickiemu SP, Józefowi Stankowi i p. Janowi Szaflarskiemu,  rozpoczęto wytyczanie dróżek kalwaryjskich i polany Matki Bożej. Po wytyczeniu na górze, w trudnych warunkach, zaczęła prace koparka. Po niedługim czasie do realizacji tego zadania dołączył kolejny zapaleniec – elektryk p. Józef Sołtys, który ze swoją firmą wykonał całe oświetlenie dróżek, polany z kaplicą Matki Bożej oraz na szczycie Krzyża i Bożego Grobu.

W dalszej kolejności już na wiosnę 2007 r. zostały umieszczone prowizoryczne stacje Drogi Krzyżowej i tablice poświęcone bł. ks. Józefowi Stankowi - naszemu rodakowi - męczennikowi - wykonane przez p. Józefa Stanka i p. Jana Szaflarskiego.

Do grona kolejnych zapaleńców dołączają: p. Marek Kowalczyk i jego brat p. Franciszek Kowalczyk – wykonując 9 metrowy drewniany krzyż, Kaplicę Matki Bożej i różaniec na polanie, a także bramę wejściową do Kalwarii.

I tak prace te, dzięki dobrej pogodzie, wiosną 2007 roku zostały wykonane. 2 czerwca 2007 roku miało miejsce otwarcie i poświęcenie Kalwarii Spiskiej, którego dokonał ks. bp. Józef Guzdek w obecności Prowincjała Zakonu Pijarów o. Józefa Tarnawskiego, współbraci naszego zakonu, dziekana naszego dekanatu ks. Tadeusza Dybła. W ten wieczór odprawiliśmy pierwszą Drogę Krzyżową, na której zebrało się wielu parafian.

I tak od czerwca 2007 zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, o godzinie 19.00, przeżywamy Drogę Krzyżową gromadząc w okresie letnim prawie 300 osób, a w zimie około 100 osób. Pragnę w tym miejscu wyrazić podziękowanie wszystkim parafianom, którzy wspierali to dzieło przez swoja ofiarność i prace wykonane na Kalwarii.

W roku 2009 powstał projekt nowych kapliczek, terenu wokół Krzyża i Bożego Grobu. Dzięki ofiarodawcom mogły powstać nowe stacje Drogi Krzyżowej.

Pragnę w tym miejscu podziękować ofiarodawcom poszczególnych stacji:

 • Stacja I pp. Marek i Barbara KOWALCZYK
 • Stacja II pp. Franciszek i Barbara KOWALCZYK
 • Stacja III pp. Zbigniew i Jolanta BOGACCY
 • Stacja IV pp. Robert i Krystyna BUTAS
 • Stacja V pp. Józef i Maria SOŁTYS z dziećmi
 • Stacja VI pp. Jan i Maria KOWALCZYK
 • Stacja VII pp. Tadeusz i Maria KOWALCZYK, Józef i Danuta KOWALCZYK, Zdzisław i Aneta KASZYCCY
 • Stacja VIII pp. Albina i Jan MRÓWKA oraz dzieci z rodzinami.
 • Stacja IX pp. Stanisław i Maria TKACZYK
 • Stacja X pp. Anna i Józef MŁYNARCZYK. Zofia i Aleksander MŁYNARCZYK, Maria i Józef MŁYNARCZYK, Anna i Zdzisław MŁYNARCZYK i Piotr BUTAS.
 • Stacja XI pp. Bogdan i Czesława BABIASZ
 • Stacja XII pp. Bożena PIRCHAŁA z rodzinami.
 • Stacja XIII pp. Grzegorz i Renata KURUC
 • Stacja XIV pp. Piotr i Maria NOWOBILSCY.

Stacje wykonała firma pp. Franciszka i Marka KOWALCZYK, jak również rozwieziono tłuczeń na dróżki.

W ostatnim czasie zostały pod samym szczytem zamontowane drewniane schody przy wejściu i zejściu.

Stacje XII i XIV zostały wykonane przez p. Józefa Stanka i p. Jana Szaflarskiego.

Jeszcze raz pragnę podziękować tym wszystkim wymienionym osobom naszym Parafianom jak również mieszkańcom naszej parafii, którzy wspierają to dzieło.

Jest to miejsce szczególnego wyciszenia się i  modlitwy. W najbliższym czasie zapewne będzie jeszcze trochę prac wykończeniowych i powoli będziemy to miejsce upiększać, aby było pomocą dla naszego i nie tylko naszego ducha.

Łapsze Niżne 2009 
Ks. Mariusz Skotnicki