ROCZNICA BEATYFIKACJI BŁ. KS. J. STANKA

ROCZNICA BEATYFIKACJI BŁ. KS. J. STANKA

13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II beatyfikował księdza Józefa Stanka,

podczas uroczystej Mszy Świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie, wraz ze 107 polskimi męczennikami za Wiarę i Ojczyznę.

Rok później 17 czerwca 2000 roku nadano imię Błogosławionego Księdza Józefa Stanka Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych, do której uczęszczał jako dziecko Józef Stanek. 17 czerwca w łapszańskim kościele podczas mszy świętej wspominano to wielkie wydarzenie, świętując 25 rocznicę beatyfikacji. Wielu z obecnych dziś, było na tych uroczystościach w stolicy wtedy i wielu pamięta tamten czas. A ten rok 2024 to szczególny czas, bo wspominamy 80-ta rocznicę męczeńskiej śmierci naszego rodaka i 25-tą rocznicę beatyfikacji.

"Ksiądz Stanek podjął swój krzyż z miłością. Uwidoczniło się to zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba było jego obecności przy tych, którzy walczyli, którzy przeżywali lęk, kryzys odwagi i wierności. Być uczniem Chrystusa - to znaczy wziąć swój krzyż i nieść go odważnie z ufnością nieść go z miłością tak jak czynił to bł. ks. J. Stanek"

- tak pisał wtedy o naszym rodaku kardynał Józef Glemp.

Cieszymy się i radujemy w sercach, ufając, że razem z nami świętuje nasz Błogosławiony patrząc na nas z okien nieba.

Prowadź nas bł. ks. Józefie Stanku!