ODPUST ŚW. KWIRYNA

ODPUST ŚW. KWIRYNA

Była uroczysta msza święta z procesją, w której tradycyjnie niesiono feretrony i chorągwie, dzieci sypały kwiaty przed niesionym przez kapłana najświętszym sakramentem, przygrywała nasza  orkiestra, a wierni śpiewali pieśni.

Tak świętowano nasz parafialny odpust, w tym roku tym szczególnej, bo podczas tej sumy odpustowej nasz rodak ks. Ryszard Stanek obchodził jubileusz 35-lecia swej posługi kapłańskiej. W głoszonym w ten dzień słowie bożym wspomniał męczeństwo patrona naszego kościoła św. Kwiryna, a nawiązując do czytanej ewangelii podkreślił wielką moc i świętość sakramentu Eucharystii, szczególnie tej niedzielnej gromadzącej całą wspólnotę parafialną razem w kościele. Bo z Eucharystii wypływa nasza siła, bo nasz kościół żyje dzięki niej. Za wiarę św. Kwiryn oddał swe życie, tak jak nasz bł. ks. J. Stanek.

Delegacje parafian, rodziny, kolegów i koleżanek z rocznika złożyły jubilatowi życzenia. To była piękna uroczystość odpustowa.

Niech św. Kwiryn błogosławi nam i opiekuje się naszą łapszańską wspólnotą!