BOŻE CIAŁO 2024

BOŻE CIAŁO 2024

NIECH TAJEMNICA ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA

 ZOSTANIE W NASZYCH SERCACH NA CAŁY ROK!

W tym roku w naszej parafii procesja prowadziła ulicą ulicą Jana Pawła II i Leśną. Ołtarze przygotowano przy posesjach: Państwa Hatała, Fąk, Pirchała i ostatni ołtarz przy posesji Państwa Świętych na ulicy Leśnej gdzie zakończono procesję.

Przy ołtarzach odczytywano fragmenty czterech Ewangelii: Marka, Mateusza, Łukasza i Jana, a kapłan błogosławił Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. W procesji tradycyjnie szły dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe, młodzież, kobiety i mężczyźni  w strojach regionalnych nieśli feretrony, strażacy chorągwie, dziewczynki u boku ze swymi mamami i babciami sypały kwiaty przed Najświętszym Sakramentem, grała łapszańska orkiestra, a nad bezpieczeństwem czuwali nasi strażacy ochotnicy. Na końcu jak co roku słowa hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” zakończyły uroczystość. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego święta, szczególnie dziękował mieszkańcom przygotowującym ołtarze. To była nie tylko piękna procesja, ale i piękne podziękowanie Jezusowi za dar Eucharystii. Święto to przypomina  Ostatnią Wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, a sam dzień zachęca do pełniejszego zrozumienia i przeżywania tajemnicy naszej wiary i jest okazją do wzmocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Przed nami Oktawa Bożego Ciała.

Niech Tajemnica Bożego Ciał zostanie z nami przez cały rok!