UROCZYSTOŚĆ UDZIELENIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

UROCZYSTOŚĆ UDZIELENIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

18 maja w naszej parafii grupa młodzieży przyjęła Sakrament Bierzmowania,

którego udzielił J.E. ks. bp Robert Chrząszcz.

Ten sakrament obok sakramentu chrztu i Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Duch Święty umacnia człowieka, udzielając mu siedmiorakich darów, mających pomóc mu w wyznawaniu wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie to nie finał, ale początek przygody zanurzania swego życia w miłości Ojca, przez Jezusa w Duchu Świętym. Ufamy, że nasza młodzież napełniona jego mocą, stanie się w naszej wspólnocie parafialnej świadkami życia wiarą, nadzieją i miłością. Wiedząc o trudnościach jakie mogą ich czekać w tej drodze, otoczmy ich naszymi modlitwami.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości!