RÓŻE RÓŻAŃCOWE

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

INTENCJA PAPIESKA 

Kwiecień 2024

Kwiecień 2024

O docenianie roli kobiet
Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.