MISTERIUM WIELKIEGO CZWARTKU

MISTERIUM WIELKIEGO CZWARTKU

Bądźmy Pielgrzymami nadziei

Tegoroczne misterium Ostatniej Wieczerzy rozpoczęła modlitwa Jubileuszu 2025 roku. Słowa narratorów wprowadziły zebranych w kaplicy naszego kościoła w ten jeden niepowtarzalny wieczór wielkoczwartkowy, kiedy Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i  eucharystii.

Radość wspólnego spotkania apostołów ze swym Mistrzem w wieczerniku, tajemnica eucharystii, łamanie chleba, posłanie apostołów i ustanowienie sakramentu kapłaństwa, aby głosili, że bliskie jest królestwo niebieskie. To wszystko zobaczyliśmy w naszym łapszańskim misterium, które mamy nadzieję jeszcze pełniej ukazało nam tajemnicę Ostatniej Wieczerzy i tego co tam się stało. Bądźmy Pielgrzymami nadziei. Dziękujemy wszystkim za obecność, za udział w misterium i za to wspólne przeżywanie tajemnicy Wieczernika.  zdjęcia: Foto-Film Spisz Podhale Kamil Kowalczyk

Modlitwa Jubileuszu 2025 roku

Ojcze, który jesteś w niebie,

przez wiarę, którą nam dałeś

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Bracie,

i płomień miłości

rozlany w sercach naszych przez Ducha Świętego,

niech rozbudzą w nas błogosławioną nadzieję

na nadejście Twego Królestwa.

Niech Twoja łaska przemienia nas

w oddanych siewców nasion ewangelicznych.

Niech ludzkość i wszechświat wzrastają,

w ufnym oczekiwaniu

na nowe niebo i nową ziemię,

kiedy moce zła zostaną pokonane,

i objawi się Twoja chwała na wieki.

Łaska Jubileuszu

niech ożywi w nas – Pielgrzymach Nadziei,

pragnienie dóbr niebiańskich

i wyleje na cały świat

radość i pokój

Naszego Zbawiciela.

Tobie Boże błogosławiony i wieczny

niech będzie cześć i chwała na wieki.

Amen.