ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2023

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2023

Bracia, siostry, odkryjmy też na nowo smak pielgrzymowania, przyspieszmy puls nadziei, zasmakujmy już teraz nieco z piękna nieba! Zaczerpmy dziś siły, by postępować na spotkanie dobra, które nie zawodzi. Dziś uwierzmy: „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy” (Sekwencja wielkanocna).

Wierzymy w Ciebie, Panie Jezu, wierzymy, że z Tobą odradza się nadzieja, pielgrzymka trwa nadal. Ty, Panie życia, zachęcasz do podążania naszymi drogami i powtarzasz nam, jak uczniom w wieczór paschalny: „Pokój wam!” (J 20, 19, 21).                                                                                                  Papież Franciszek

W te najważniejsze święta w roku, kiedy cieszymy się z ogromnego daru jaki przynosi nam Zmartwychwstały Chrystus, a jest nim Życie, życie wieczne pragniemy życzyć Wam, Drodzy Parafianie i Goście,  JEGO obecności w Waszych sercach, w Waszych domach. Niech Zmartwychwstały przynosi nam pokój pełen pojednania i wzajemnego szacunku. Niech te święta będą bogate we wzajemną dobroć, obecność bliskich nam osób, niech odnowią naszą wiarę, abyśmy razem budowali Wspólnotę Parafialną pośrodku której stoi Jezus Chrystus Zmartwychwstały.

Ks. Dariusz Lorenc S.P.

Ks. Grzegorz Książek S.P.