MISTERIUM WIELKIEGO PIĄTKU

MISTERIUM WIELKIEGO PIĄTKU

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie”

W Niedzielę Palmową w  kaplicy naszego kościoła zobaczyć można było Misterium Wielkiego Piątku przygotowane przez mieszkańców naszej wsi.

Tegoroczne teksty i rozważania związane były z ogłoszonym przez Papieża Franciszka rokiem modlitwy przygotowującym do Jubileuszu roku 2025. W przedstawieniu przypomniano sceny pojmania i sądu nad Jezusem, rozmowy Kajfasza i Annasza, sąd u Piłata oraz skazanie Jezusa. Rozmowa Piłata z żoną ukazała rozterki rzymskiego namiestnika, okrzyki tłumu, niema rozmowa Matki Jezusa i żony Piłata oraz muzyka i dekoracja dopełniały wrażeń. Droga Krzyżowa poprowadziła wiernych na Kalwarię Spiską. W rozważaniach modlono się za wstawiennictwem błogosławionego ks. Józefa Stanka, którego 80-tą rocznica śmierci będzie obchodzona 23 września tego roku. Mamy nadzieję, że przypomniane sceny z ostatnich dni życia Jezusa na ziemi pozwolą wszystkim oglądającym na pełniejsze przeżycie Świąt Wielkanocnych.

Dziękujemy wszystkim za obecność, udział w misterium i zaangażowanie oraz za wspólną modlitwę.

„Wielka jest moc modlitwy – jest niczym królowa, która ma nieustanny dostęp do Króla i zawsze jest w stanie otrzymać od Niego to, o co prosi”

– mówiła Mała Tereska.

Niech jej słowa i słowa wielu innych świętych zainspirują nas

 do częstszej i bardziej gorliwej modlitwy szczególnie w tym roku.

zdjęcia: Foto-Film Spisz Podhale Kamil Kowalczyk