MAŁY JEZUS PUKA DO NASZEGO SERCA, NIECH ONO BĘDZIE JEGO KOŁYSKĄ

MAŁY JEZUS PUKA DO NASZEGO SERCA, NIECH ONO BĘDZIE JEGO KOŁYSKĄ

W ostatnich dniach Adwentu to Maryja prowadzi nas za rękę i pomaga nam wejść w tajemnicę Bożego Narodzenia – zauważył kard. Raniero Cantalamessa w ostatnim adwentowym rozważaniu dla Papieża i Kurii Rzymskiej. (…)

Papieski kaznodzieja przypomniał też o dwóch rocznicach, które przypadają w dobiegającym końca roku. Pierwsza to 400-lecie narodzin Pascala, który z wielką mocą uświadomił nam, że wiara jest nie tyle kwestią intelektu, lecz serca. Druga rocznica to 800-lecie szopki św. Franciszka w Greccio. Kard. Cantalamessa przyznał, iż szopka to pożyteczna i piękna tradycja. Jak jednak podkreślił, nie możemy zadowolić się tradycyjnymi szopkami. „Musimy przygotować dla Jezusa inną szopkę, szopkę serca. Corde creditur – sercem wierzymy. Christum habitare per fidem in cordibus vestris – niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach (Ef 3, 17), zachęca nas Apostoł”. Papieski kaznodzieja podkreślił, iż Maryja i jej Oblubieniec Józef nadal, choć mistycznie, pukają do drzwi, tak jak tamtej nocy w Betlejem. W Apokalipsie to sam Zmartwychwstały mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3, 20). „Otwórzmy przed Nim drzwi naszego serca. Uczyńmy z niego kołyskę dla Dzieciątka Jezus. Niech w chłodzie tego świata poczuje ciepło naszej miłości i naszą wielką szczerą wdzięczność!” – apelował kard. Cantalamessa.

Na podstawie: Vatican News – Polski

Poniżej link do rozważania Kardynała Raniero Cantalamessa

https://www.youtube.com/watch?v=fdUNGPbcckE&t=10s