NA RZECZ FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

NA RZECZ FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

KWESTA - PODZIĘKOWANIA

W ramach XXIII Dnia Papieskiego przy naszym kościele po mszach świętych 15 października,  organizowana była kwesta na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, którą wspomaga Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W ramach tej zbiórki zebrano kwotę: 1875 zł, pieniądze zostały wpłacone na konto fundacji, a wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy za złożone ofiary.