SKŁAD NOWEJ RADY PARAFIALNEJ

SKŁAD NOWEJ RADY PARAFIALNEJ

Osoby z wyboru Parafian:

1.     Kowalska Krystyna

2.     Tworek Zofia

3. Nowak Józef

4. Kowalczyk Julian

5. Wojtas Ludmiła

6. Bandyk Zofia

7. Tkaczyk Stanisław

8. Kowalczyk Jan

9.  Nowobilski Mirosław

10. Bogacki Zbigniew

11. Kozub Józef

12. Horoba Henryk

Osoby z powołania księdza Proboszcza:

1.     Wojtas Mariusz

2.     Kowalczyk Barbara

3.     Dziuban Paweł

4.     Majerczak Janusz

5.     Hatała Edward

6.     Dudziak Elżbieta

7.     Dziadkowiec Jan

8.     Celuszak Władysław