BOŻE CIAŁO 2022

BOŻE CIAŁO 2022

ŚWIĘTO, O KTÓRE UPOMNIAŁ SIĘ BÓG

Święto  Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa i zawsze przypada we czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. W tym roku tym dniem był 16 czerwca. Po czasie pandemii uroczystość obchodzona było wyjątkowo odświętnie.

Mszy świętej o godz. 10.00 przewodniczył Prowincjał Zakonu Pijarów o. Mateusz Pindelski, w koncelebrze z Księdzem Proboszczem i Ojcami Dominikanami z warszawskiego Służewca przebywającymi z młodzieżą w pijarskim ośrodku. W homilii Prowincjał Zakonu przytoczył historię ustanowienia święta Bożego Ciała, którego korzenie sięgają  XIII w. wtedy to św. Juliannie z Cornillion w Belgii (1193-1258) przełożonej sióstr augustianek, objawił  się Chrystus i wyraził pragnienie aby ustanowiono dzień, w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi we czwartek(na pamiątkę dnia ustanowienia sakramentu Eucharystii). W 1263 roku pielgrzymującemu do Rzymu księdzu w Bolsenie (Włochy), w czasie odprawiania mszy św. hostia w jego rękach zaczęła krwawić. Uznano to za cud. Wkrótce potem papież Urban IV zatwierdził i wprowadził  Święto Ciała i Krwi Pańskiej ("Boże Ciało"). Dziś wierni oddając cześć Chrystusowi podczas Bożego Ciała uczestniczą w pięknych procesjach. I taka procesja po latach pandemii miała miejsce w naszej parafii. Zgodnie z tradycją na drodze procesji, która w tym roku wiodła ulicami Jana Pawła II, potem ul. Kasprzyckiego, dalej Długą i z powrotem ul. Jana Pawła II, modlono się przy czterech ołtarzach, przy których czytano cztery ewangelie. Piękne ołtarze przygotowali mieszkańcy. W procesji szły dzieci pierwszokomunijne, niesiono feretrony i chorągwie, wielu parafian założyło regionalne stroje, dziewczynki sypały kwiaty przed niesionym przez kapłana Najświętszym Sakramentem, grała łapszańska orkiestra, a nad bezpieczeństwem czuwali nasi strażacy ochotnicy. Uroczysta procesja zgromadziła licznie Łapszan i przyjezdnych gości. Czerwcowa pogoda dopisywała. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim przygotowującym uroczystość i biorącym w niej udział. A kiedy przy ostatnim ołtarzu odmawiano litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa kościelne dzwony  wybiły południe. Słowami hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” zakończono tegoroczną procesję Bożego Ciała. To było piękne podziękowanie Jezusowi za dar Eucharystii.

fot.  Fot-Film Spisz Podhale J. Kowalczyk