Intencje Mszy Świętych (19 - 25. 04. 2021 r.)

Intencje Mszy Świętych (19 - 25. 04. 2021 r.)

Poniedziałek (19. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Marię i Józefa Kołodziej od córki Danuty z mężem.
18. 00 Za ++ Katarzynę i Stefana Karkoszka oraz córki Agnieszkę i Marię.
18. 00 Za ++ Elżbietę MONKA od Teresy i Stanisława  Pirchała z rodziną.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera od strażaków z Niedzicy - Zamku.
Za ++ Wendelina HABER od  Sąsiadki Marii Sierdzińskiej z Rodziną (5).
Za ++ Elżbietę MONKA od Sąsiadki Adeli  Rzepiszczak.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od Anny Chmiel z Rodziną.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Wtorek (20. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Agnieszkę SOWA w 2 rocz. śmierci i rodziców.
18. 00 Za ++ Annę Kwiryna i Andrzeja Krawontka.
18. 00 Za ++ Elżbietę MONKA od Marii Mąka z Dębna.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera od strażaków OSP w Niedzicy.
Za + Jana GIL w kolejna rocznicę śmierci.
Za ++ Wendelina HABER od Małgorzaty Kolber.
Za ++ Elżbietę MONKA  od Róży św. Anny.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od Krystyny Kowalczyk.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Środa (21. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Marię i Wojciecha Hatała oraz ich Rodziców.
18. 00 Za ++ Agnieszkę Sowa od Magdaleny z rodziną.
18. 00 Za ++ Józefa STANEK od Eleonory Pirchała z rodziną.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera od Pracowników Sekretariatu Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Za ++ Wendelina HABER od Lekarzy Oddziału kardiologicznego z Suchej Beskidzkiej.
Za ++ Elżbietę MONKA od Zofii i Jacka Rzepiszczak.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od Jacka Karkoszka.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Czwartek (22. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Józefa KŁAK i syna Józefa.
18. 00 Za ++ Wojciecha DYDA.
18. 00 Za ++ Józefa STANEK od rodziny Bogaczyk.

Kraków
Za+ śp. Wendelina Habera  od Starosty i V-ce Starosty Powiatu Suskiego.
Za ++ Wendelina HABER od Nowotarskiej Izby Gospodarczej.
Za ++ Elżbietę MONKA  od Chrześniaka Stefana Stanek z Rodziną.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od Wojciecha Karkoszka.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Piątek (23. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Teresę CELUSZAK w kolejną rocz. śmierci oraz Ryszarda i Marię CELUSZAK.
7. 30 Za ++ Józefa STANEK od Marii i Jana Sperka.
18. 00 Za ++ Leona i Marię i ++ z rodziny.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera od Pawła Dziubana.
Za ++ Wendelina HABER od Małgorzaty i Jacka Sierdzińskich z dziećmi.
Za ++ Elżbietę MONKA  od Heleny i Franciszka  Bryja.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od Pawła Karkoszka z Rodziną.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Sobota (24. 04. 2021 r.)
7. 30 Dziękczynno-błagalna  w int. Władysława z racji jego 55 urodzin z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski i Dary Ducha świętego dla Niego i całej Rodziny.
7. 30 Dziękczynno-błagalna w int. Sylwii z racji Jej urodzin z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski  i Dary Ducha św. dla Niej.
18. 00 Dziękczynno-błagalna w kolejną     rocznicę urodzin Marty.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera od Magdaleny i Rafała Bartyzel.
Za ++ Wendelina HABER od Haliny i Krzysztofa Stanek.
Za ++ Elżbietę MONKA  od Marii i Jana Sperka.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od rodziny Karkoszka z ulicy Leśnej.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Niedziela (25. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Elżbietę, Rozalię, Stefana SZCZECHOWICZ i ich dzieci.
9. 30 O pomyślne zdanie matury dla Ani.
11. 30 Za ++ Zofię NOWAK zd. Karkoszka i synową Zofię.

Kraków
Za ++ Wendelina HABER od Zenona Bukowczan.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od chrześniaka Andrzeja Karkoszka.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

14. 30 Za ++ Józefa STANEK od Ludwika i Anny Kowalczyk.
18. 00 W int. Parafian.