Wspomnienie Świętego Mariusza (19. 01. 2021 r.)

Wspomnienie Świętego Mariusza (19. 01. 2021 r.)

We wtorek (tj. 19. 01. 2021 r.) swoje imieniny obchodzi Ksiądz Proboszcz Mariusz Skotnicki.

Z tej okazji życzymy wielu obfitych Łask Bożych, opieki Patrona, wstawiennictwa Matki Najświętszej, patronki naszego Zakony Ojców Pijarów.

W dniu dzisiejszym pamiętajmy szczególnie o osobie Proboszcza i polecajmy w modlitwach.

Według starego martyrologium Mariusz pochodził z zamożnej rodziny. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo rozdał majątek ubogim i przybył z Persji do Wiecznego Miasta, aby odwiedzić groby Apostołów. Przyjechał z rodziną: żoną Martą oraz z synami Audifaksem i Abakukiem. Był to prawdopodobnie koniec III wieku, w okresie panowania cesarza Klaudiusza II (268-270) lub Dioklecjana (284-305). W Rzymie starał się pomagać prześladowanym współwyznawcom. Z kapłanem Janem miał pochować 260 męczenników przy Via Salaria. Zostali schwytani i torturowani (mieli być rozciągani, przypalani ogniem i szarpani żelaznymi hakami, a w końcu poobcinano im kończyny). Wszyscy czworo dali świadectwo wiary i nie oddali hołdu pogańskim bożkom. Zginęli śmiercią męczeńską: Mariusz z synami zostali ścięci przy via Cornelia pod Rzymem, a Martę utopiono w studni lub stawie w Ninfa (dziś Santa Ninfa), niedaleko Rzymu.