Intencje Mszy świetych (16 - 22. 03. 2020 r.)

Poniedziałek (16. 03. 2020 r.)
7. 30 W dniu 65 urodzin  Edwarda o błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB.
18. 00 Za ++ Helenę i Jana KOWALCZYK, Elżbietę i Jana  MAJERCZAK od Córki Marii.


Białoruś
Za + Pawła DZIUBAN  /od Julii i Bernarda Miśkowicz z Trybsza/ .


Kraków
Za ++ Marię KARKOSZKA od Siostry Zofii z mężem  Tadeuszem .
Za ++ Adama KRAWONTKA od Beaty i Andrzeja Kuruc .
Za ++ Zbigniewa KNUTELSKIEGO od Zofii Wasielak .
Za + Zbigniewa Nowaka .


Wtorek (17. 03. 2020 r.)
7. 30 Za ++ Zofię ŁUKASIK  w 1 rocz. śm. i Jej męża , rodziców oraz ++ z całej Rodziny Galik.
18. 00 Za ++ Antoniego i Marię GROMALA  i ++ ich Córki.


Białoruś
Za + Adama KRAWONTKA  /od wnuczki Marty/ .


Kraków
Za ++ Marię KARKOSZKA od  Siostry Zofii z mężem  Tadeuszem .
Za ++ Adama KRAWONTKA od Barbary i Franciszka Kowalczyk .
Za ++ Zbigniewa KNUTELSKIEGO od Doroty i Marii Wasielak .


Środa (18. 03. 2020 r.)
7. 30 Za ++ Józefa DZIUBAN .
18. 00 Za ++ Józefa KŁAK, syna Józefa i Jana RZEPISZCZAK .


Białoruś
Za + Pawła DZIUBAN  /od Zofii i Adama Dunajczan z synami/ .


Kraków
Za ++ Marię KARKOSZKA od Leszka Duda  z żoną Małgorzatą.
Za ++ Adama KRAWONTKA od sąsiadów Grażyny i Mirosława Nowobilskich  z rodziną.
Za ++ Zbigniewa KNUTELSKIEGO od Rodziny Piątek .


Czwartek (19. 03. 2020 r.)
7. 30 Za ++ Teresę, Pawła RZEPISZCZAK i ich Rodziców.
18. 00 Za ++ Józefa i Agnieszkę KRAWONTKA oraz Józefa i Marię KOWALCZYK.


Białoruś
Za + Adama KRAWONTKA  /od wnuka Marcina i Marioli/ .
Za ++ Józefa SOWĘ i Józefa BŁACHUT.


Kraków
Za ++ Zbigniewa KNUTELSKIEGO od Wiesława Tkaczyk  z Rodziną z Grywałdu .
Za ++ Zbigniewa KNUTELSKIEGO od Małgorzaty Błażusiak z Rodziną z Grywałdu.


Piątek (20. 03. 2020 r.)
7. 30 Za ++ Józefa STOŻEK i Daniela STOŻEK .
18. 00 Za ++ Józefa i Edwarda DUDZIAK .


Białoruś
Za + Pawła DZIUBAN  /od Ireny i Władysława Nowak z pracownikami sklepu/ .


Kraków
Za ++ Marię KARKOSZKA od Haliny Pudzisz z mężem Marianem i Rodziną.
Za ++ Adama KRAWONTKA od Anieli Kłak .
Za ++ Zbigniewa KNUTELSKIEGO od Firmy Łętowski .


Sobota (21. 03. 2020 r.)
7. 30 Za ++ Agnieszkę KŁAK w 1 rocz. śmierci.
18. 00 Za ++ Elżbietę i Jana  MAJERCZAK .


Białoruś
Za + Adama KRAWONTKA  /od wnuczki Anny i Bartłomieja/ .


Kraków
Za ++ Marię KARKOSZKA od Dariusza Duda z żoną Katarzyną i Rodziną.
Za ++ Adama KRAWONTKA od Marii Kłak  z rodziną.
Za ++ Zbigniewa KNUTELSKIEGO od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników  Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych.


Niedziela (22. 03. 2020 r.)
7. 30 Za ++ Adama i Józefa WASIELAK .
9. 30 Za ++ Jana i Ludmiłę TIMEK .
11. 30 Za ++ Marię i Wojciecha KAŁAFUT.


Kraków
Za + Stefana Karkoszkę .
Za ++ Zbigniewa KNUTELSKIEGO od Wojciecha Tkaczyk z Rodziną.
Za ++ Zbigniewa KNUTELSKIEGO od Sylwi Filas z rodziną .


18. 00 W int. Parafian.