Łapszańskie Koło Tradycji

Z inicjatywy osób tworzących tegoroczny wieniec dożynkowy (tj. 2012 r.) pojawił się pomysł stworzenia parafialnej grupy kobiet i nie tylko, która to grupa pomagałaby przy organizacji lokalnych imprez i uroczystości. Spotkanie organizacyjne, odbyło się pod koniec września.

Od początku wiele osób zastanawiano się nad celami i zadaniami, tym bardziej, że pomysłów było wiele, a i chętnych członków nie brakowało. Po namysłach powstała nazwa grypy - Łapszańskie Koło Tradycji. Postanowiono na początek istnienia zorganizować zabawę sylwestrową dla mieszkańców naszej parafii i nie tylko, której celem byłoby zebranie środków finansowych na wsparcie organizacji przyszłorocznych uroczystości 700–lecia Łapsz Niżnych.

Pracy i pomysłów nie brakuje, zapraszamy więc wszystkie chętne do działania i współpracy panie i panów. Chcemy aktywnie włączyć się w życie naszej lokalnej społeczności i wesprzeć wiele organizowanych w niej inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy!