RÓŻE RÓŻAŃCOWE-INTENCJE

RÓŻE RÓŻAŃCOWE-INTENCJE

INTENCJE MODLITEWNE DLA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

Poniżej zamieszczamy intencje modlitewne dla osób modlących się w Różach Różańcowych na ostatnie trzy miesiące br. roku 2022, na kolejne miesiące roku 2023 zamieścimy intencje przed rozpoczęciem nowego roku 2023 jak tylko zostaną ogłoszone dla wspólnot Róż Różańcowych w całym kraju.

Październik

O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości.

Listopad

Za dzieci, które cierpią

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Grudzień

Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.