BUDUJEMY KAPLICZKĘ

BUDUJEMY KAPLICZKĘ

KAPLICZKA POD WEZWANIEM  BŁ. KS. J. STANKA

W 2013 roku z okazji jubileuszu naszej parafii zrodził się pomysł zbudowania kapliczki pw. bł. ks. J. Stanka. W tym roku pojawiła się możliwość budowy tej kapliczki na Polance Matki Bożej na Kalwarii Spiskiej. 

Z inicjatywy grupy osób z naszej parafii zaangażowanych w to działanie w ostatnich tygodniach przygotowano drogę dojazdową do polanki i wykonano fundamenty do projektu kapliczki przygotowanego jeszcze w 2013 roku przez Eugeniusza Gryglaka i Piotra Morawskiego, a teraz dostosowanego do nowego miejsca. W dalszych planach jest budowa ścian z kamienia i wykonanie pokrycia dachowego. Niżej zdjęcia z prowadzonych prac.

Zbudowaniem kapliczki pragniemy uczcić pamięć naszego błogosławionego rodaka i szerzyć jego kult oraz stworzyć szczególne miejsce do modlitwy na naszej Kalwarii Spiskiej.  

Wszystkich chętnych do włączenia się w to dzieło czy to przez wsparcie finansowe czy pomoc w samej budowie prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem. 

Poniżej w linku znajduje się projekt kapliczki

https://lapsze.pijarzy.pl/album,135.html