ROCZNICA BEATYFIKACJI PATRONA SZKOŁY
Rocznica beatyfikacji bł. ks. J. Stanka

ROCZNICA BEATYFIKACJI PATRONA SZKOŁY

23. ROCZNICA BEATYFIKACJI BŁ. KS. J. STANKA

W Uroczystość Najświętszej Trójcy - 12 czerwca, podczas mszy świętej o 9.30 w  naszym kościele wspominano wydarzenie sprzed 23 lat kiedy to 13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II beatyfikował ks. J Stanka w gronie 108 męczenników II wojny światowej wraz z drugim pallotynem – ks. Józefem Jankowskim (życiorysy 108 męczenników www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/bio_108meczennikow.html)

Każda z tych 108 osób wykazała się wielkim heroizmem wiary, oddając za nią życie. Wszyscy oni żyli w czasie szczególnie trudnym, ale mieli mocną wiarę i ufali do końca Bogu. Dzisiejsze święto Najświętszej Trójcy wskazuje na  trzy Boskie Osoby, którymi są:  Ojciec, Syn i Duch Święty połączone nierozerwalnie i  tworzące jedność. I tak my wszyscy mamy tworzyć jedność, o tym wspominał Ksiądz Proboszcz w kazaniu podczas mszy świętej. Bo właśnie jedność, zgoda, umiejętność porozumiewania się i tworzenia relacji między ludźmi jest podstawą budowania pokoju i szczęśliwego życia. We mszy uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i licznie wszyscy mieszkańcy naszej wsi. Śpiewała pięknie schola, a młodzież czytała teksty pisma świętego. Grupa nauczycieli śpiewała dziś psalm z refrenem: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie, jest pięknym hymnem wyśpiewywanym na cześć Stwórcy tego świata. I w ten czerwcowy dzień dziękujmy za dar beatyfikacji patrona naszej szkoły i prośmy go o potrzebne łaski.

REFREN: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,

na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,

uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,

wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie,

i dzikie zwierzęta,

ptaki niebieskie i ryby morskie,

wszystko, co szlaki mórz przemierza