ŁAPSZAŃSKIE MISTERIUM - podsumowanie i podziękowania

ŁAPSZAŃSKIE MISTERIUM - podsumowanie i podziękowania

Dziękujemy Wszystkim zaangażowanym w podjęty trud przygotowania i wystawienie tegorocznego Misterium Męki Pańskiej w formie on - line. Wiemy ile czasu i pracy każdego roku poświęcały osoby angażujące się. Tym razem dodatkowo podjęto się wyzwania realizacji przedsięwzięcia w formie nagrania transmisji. Gratulujemy zdobytego doświadczenia podczas zrealizowanego projektu. :)OBSADA:
Jezus Chrystus – Wójtowicz Marian
Maryja – Kapołka Eleonora
Szymon Cyrenejczyk – Pirchała Józef
Barabasz – Wójtowicz Krzysztof
Józef z Arymatei – Kowalczyk Grzegorz,
Nikodem – Stanek Tomasz
Weronika – Jamróz Małgorzata
Niewiasta – Kłak Ewa
Annasz  -  Kowalczyk Daniel
Kajfasz  – Jamróz Wojciech
Faryzeusz I – Majerczak Maciej
Faryzeusz II – Bryja Łukasz
Żołnierze – Radecki Krystian, Kiszczyński Filip,
Majerczak Karol, Nowobilski Paweł
Strażnicy - Majerczak Adrian, Stanek Krzysztof
Poncjusz Piłat – Kiszczyński Ryszard
Żona Piłata – Bogacka Gabriela
Narrator I – Butas Krystyna
Narrator II –Kowalczyk Franciszek

APOSTOŁOWIE:
Apostoł  Jan - Radecki Adrian
Szymon Piotr - Nowak Stanisław
Andrzej –  Kowalczyk Jan
Jakub Większy – Kowalczyk Franciszek
Filip – Majerczak Janusz
Bartłomiej – Rzepiszczak Jacek
Tomasz – Bogacki Zbigniew
Mateusz – Kowalczyk Krzysztof
Jakub -  Chrobak Marian
Szymon – Rzepiszczak Wendelin
Juda Tadeusz – Kłak Marian
Judasz Iskariota – Rzepiszczak Andrzej

PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJA:
* Transmisja, kamery, nagranie Sołtys Tomasz, Rzepiszczak Mateusz
* Realizacja dźwięku –  Sołtys Szczepan
* Podkłady muzyczne – Kowalczyk Jan i Barbara
* Obsługa oświetlenia - Chmiel Paweł, pomoc Wójtowicz Karol
* Wideofilmowanie, montaż Drogi Krzyżowej – Jamróz Wojciech
* Zdjęcia – Młynarczyk Maria
* Charakteryzacja, grafika, dekoracja – Wójtowicz Alicja.
* Chleb na Ostatnią Wieczerzę – Butas Krystyna, Kowalczyk Franciszek
* Użyczenie plandeki i rusztowań do oświetlenia - Kowalczyk Marek
* Udostępnienie oświetlenia scenicznego - Gminny Ośrodek Kultury Gminy Łapsze Niżne
* Wypożyczenie urządzenia do dymu: „Kraina Światła” Michał Bachulski.
* Śpiew podczas Drogi Krzyżowej: Butas Krystyna, Cieślik Magdalena, Jamróz Małgorzata, Jamróz Wojciech, Kapołka Eleonora
* Śpiew podczas misterium - Milena Sołtys - Walosik
* Pomoc organizacyjno-techniczna podczas przygotowania dekoracji w kaplicy i jej porządkowaniu po misterium - Chrobak Marian, Jamróz Wojciech, Kłak Marian, Kowalczyk Franciszek i Barbara, Kowalczyk Mikołaj, Majerczak Janusz, Majerczak Maciej, Rzepiszczak Jacek i Mateusz, Wójtowicz Marian i Alicja, Karkoszka Zbigniew.  
* Organizacja misterium - Kowalczyk Barbara i Franciszek, Wójtowicz Alicja i Marian

Bóg zapłać wszystkim za pomoc w organizacji
Łapszańskiego Misterium Męki Pańskiej