Błogosławionego NowegoRoku 2021

Błogosławionego NowegoRoku 2021

Drogim Parafianom i Gościom składamy
poparte modlitwą życzenia –
w Nowym Roku niech Bóg błogosławi Waszym rodzinom,
niech spokojnie prowadzi przez życie,
niech pozwoli pokonywać trudności,
niech napełnia POKOJEM i obdarza zdrowiem.

życzą

Duszpasterze
Ojcowie Pijarzy