Jak przeżyć Wielki Tydzień i Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Jak przeżyć Wielki Tydzień i Święta Zmartwychwstania Pańskiego

W obecnie panującej sytuacji nie ma możliwości by wszyscy Parafianie uczestniczyli w obchodach Wielkiego Tygodnia. Zachęcamy do skorzystania z poniższej propozycji, jak celebrować poszczególne dni w gronie Rodzinnym.

NIEDZIELA PALMOWA
* Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę), przygotować znajdujące się już w domu .
* Ten, kto ma autorytet w rodzinie, tata, mama, winien ją pokropić wodą święconą: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen –  i ustawić w wazonie na widocznym miejscu .
* Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy (Ewangelia św. Mateusza: 21.1-17) .
* Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo.

WIELKI CZWARTEK
* Jeśli jest w domu obrazek Ostatniej Wieczerzy to ustawić go na pierwszym miejscu .
* Wspólnie zjeść kolację, tak jak jemy Wieczerzę wigilijna przed Bożym Narodzeniem .
* Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii św. Jana: rozdział 13 i 14 .
* Przyjąć Komunię duchowo. trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu .
* Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu (1 Kor 11. 17-34) .
* Odśpiewać pieśń: „Ogrodzie Oliwny” .
* Wieczór ok. 20.00 odczytać fragment Ewangelii (Mt 26. 16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.


WIELKI PIĄTEK
* W ciągu dnia śpiewamy pieśni wielkopostne o Krzyżu Jezusa .
* Na stole ustawić lub położyć domowy Krzyż i dwie świece .
* Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową” lub online o 15:00. *Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co w niej prosi cierpiącego Pana Jezusa .
* Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana .
* Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami!!!
* Przyjąć duchowo Komunię świętą .
* Złożyć pocałunek na krzyżu Jezusa z wiarą i wdzięcznością.
Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13. 1-13) .
Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisana przez św. Pawła .
 
WIELKA SOBOTA
* Śpiewamy pieśni Wielkopostne .
* Przygotować kosz świąteczny, jak co roku: jajka, chleb, sól, wędliny i inne dary .
* Poświęcić w gronie rodzinnym: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen –„Pobłogosław Panie Boże nas ten posiłek tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi  przez Chrystusa Pana naszego Amen.”( pokropić wodą święconą).
* Przed kolacja odczytać List Św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary .
* Po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni wielkanocnych .
* Przyjąć duchowo Komunię Święta – można to uczynić na Mszy św. online .
* Na zakończenie odśpiewać trzy pieśni wielkanocne z radosnym: Alleluja!
 
WIELKA NIEDZIELA
* Przed Świątecznym Śniadaniem odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii św. Jana (rozdział 20) .
* Złożyć sobie życzenia przy poświęconym jajku w Wielką Sobotę .
* Spożyć śniadanie. Po nim pieśni z okresu Wielkanocne. Alleluja!
* Msza św.– Online.