Wyniki wyborów do Rady Parafialnej

Wyniki wyborów do Rady Parafialnej

W niedzielę (tj. 2. 02. 2020 r.) odbyły się wybory do Rady parafialnej na kolejne trzy lata. Zostało wybranych osiemnastu radnych z sześciu  rejonów.

Z każdego rejonu zostało wybranych trzech Radnych. Według statutu Rady parafialnej mieszkańcy wybierają dwóch Radnych w swoim rejonie, trzeciego Radnego  mianuje Ojciec Proboszcz.

Dziękujemy bardzo Radzie, która zakończyła swoją kadencję. Nowo wybranej życzymy wielu pomysłów i błogosławieństwa Bożego w podejmowanych inicjatywach.

Członkowie nowo wybranej Rady:REJON  I
1. Tworek Zofia    44
2. Kowalska Krystyna    32

3. Wojtas Mariusz  6
REJON   II
1. Nowak Józef  42
2. Kowalczyk Julian  38

3. Wójtowicz Marian  22
REJON    III
1. Bandyk Zofia   57
2. Wojtas Ludmiła  54

3. Dziuban Paweł   17
REJON   IV
1. Kowalczyk Jan   27
2. Pirchała Stanisław  22

3. Tkaczyk Stanisław  20
REJON  V
1. Nowobilski Mirosław   41
2. Tynus Wiesław  29

3. Bogacki Zbigniew  9
REJON   VI
1. Bryja Jan  69
2. Kozub Józef  29

3. Dudziak Elżbieta  26