Intencje Mszy Świetych (26. 04 - 2. 05. 2021 r.)

Intencje Mszy Świetych (26. 04 - 2. 05. 2021 r.)

Poniedziałek (26. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Władysława PIRCHAŁA i Jego Rodziców.
18. 00 Za ++ Edwarda DUDZIAK i Elżbietę.
18. 00 Za ++ Władysława  ZAPOTOCZNEGO od  Żony.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera  od Jana i Ireny Rataj.
Za ++  Józefa RZEPISZCZAK od Marii Gołdyn z mężem i dziećmi.
Za ++ Wendelina HABER od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Kacwinie.
Za ++ Elżbietę MONKA od  Józefa i Teresy Nowobilskich.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Wtorek (27. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Jana KURUC i Jana MAJERCZAK.
18. 00 W 25 rocz. ślubu Ireny i Stanisława KOWALCZYK.
18. 00 Za ++ Władysława  ZAPOTOCZNEGO od  od  Żony.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera  od Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, ZEAS-u, ZGKM-u i OPS.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od Sabiny i Mariusza.
Za ++ Wendelina HABER od Anny i Stanisława Wojtaszek.
Za ++ Elżbietę MONKA od  Agnieszki i Edwarda Hatała z rodziną.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Środa (28. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Józefa ĆWIOK w kolejną rocz. śmierci.
18. 00 Za ++ Martę PIRCHAŁA Jej męża Józefa oraz synów Władysława i Wendelina.
18. 00 Za ++ Władysława  ZAPOTOCZNEGO od Córki Grażyny z Mężem.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera  od Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, ZEAS-u, ZGKM-u i OPS.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od  kuzynki Anieli Jurczasiak.
Za ++ Wendelina HABER od Zarządu Rady Nadzorczej i Pracowników z Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łapszach Niżnych.
Za ++ Elżbietę MONKA od  Stanisławy  Nowak z Rodziną.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Czwartek (29. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Ryszarda CELUSZAK w kolejną rocz. śmierci, Teresę, Marię CELUSZAK oraz Agnieszkę.
18. 00 Za ++ Stefana SOWA.
18. 00 Za ++ Władysława  ZAPOTOCZNEGO od  Córki Grażyny z Mężem.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera  od Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, ZEAS-u, ZGKM-u i OPS.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od Danuty i Zbigniewa Kozłowskich.
Za ++ Wendelina HABER od OSP w Trybszu.
Za ++ Elżbietę MONKA od  Chrześniaka Krzysztofa Stanek z rodziną.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Piątek (30. 04. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Jana WIDA.
7. 30 Za ++ Władysława  ZAPOTOCZNEGO od  Córki Krystyny z Mężem.
18. 00 Za ++ Edwarda i Andrzeja KOWALCZYK  oraz Józefę, Wincentego NOWAK.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera  od Jadzi i Zbyszka Jordanek.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od  Joanny i Dariusza Kozłowskich.
Za ++ Wendelina HABER od Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy.
W int. Uczestników  pogrzebu śp. Elżbiety MONKA.

Sobota (1. 05. 2021 r.)
7. 30 Za ++ Marcina, Helenę GIEMZA i ich Rodziców.
18. 00 O pomyślne zdanie matury dla Gabrysi.

Kraków
Za + śp. Wendelina Habera  od byłej radnej gminy Anny Dunajczan.
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od Natalii i Grzegorza  Hreśka.
Za ++ Wendelina HABER od Chrześniaka  Jerzego Macioł z żoną Małgorzatą.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

Niedziela (2. 05. 2021 r.)
7. 30 W int. Parafian.
9. 30 Za ++ Józefinę i Jana SOŁTYS.
11. 30 Dziękczynno-błagalna w int. Renaty i Franciszka RADECKICH w 25 rocz.ślubu oraz o błog. Boże dla dzieci i całej Rodziny.

Kraków
Za ++ Józefa RZEPISZCZAK od Jolanty i Wojciecha Kudas z Waksmunda.
Za ++ Wendelina HABER od Posła na Sejm  RP Edwarda Siarki.

Białoruś
Za ++ Władysława ZAPOTOCZNEGO ( gregorianka ).

14. 30 W int. Karoliny i Aleksandry  MUCHA w dniu 1 Komunii świętej z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.
18. 00 Dziękczynno-błag.  w dniu urodzin Pawła z prośbą o potrzebne łaski, światło Ducha świętego dla Niego na czas egzaminów maturalnych.